1. Prepis VHS (S-VHS) videokaziet na dvd, videozáznam na dvd/DV, AVI, MPEG…/

prepis kamerovej kazety Hi8, D8 na dvd
prepis kamerovej kazety VHS-C na dvd
prepis kamerovej kazety mini DV na dvd
2.Prepis audio kaziet na cd, rôzne média /redukcia šumu a mastering/

3. Prepis celuloidových filmov 8 mm na dvd

4. Skenovanie diapozitívov, prepis do digitálnej podoby na cd, dvd, pamäťové média

5. Skenovanie negatívov, prepis do digitálnej podoby na cd, dvd, pamäťové média

6. Prepis a dodatočná úprava VašIch starších záznamov z rôznych médií